Mua đồng hồ Casio G-Shock chính hãng tại Hà Nội - G-SHOCK Việt Nam

G-Shock Mới nhất 2019

Casio G-MS MSG-S200G-7A

10%

Casio G-MS MSG-S200G-7A
3,799,000₫4,230,000₫
Casio G-MS MSG-S200G-1A

10%

Casio G-MS MSG-S200G-1A
3,807,000₫4,230,000₫
Casio G-Shock DW-D5500BB-1

10%

Casio G-Shock DW-D5500BB-1
2,813,400₫3,126,000₫
Casio G-Shock GA-700CM-8A

10%

Casio G-Shock GA-700CM-8A
3,637,800₫4,042,000₫
Casio G-Shock GA-700CM-3A

10%

Casio G-Shock GA-700CM-3A
3,637,800₫4,042,000₫
Casio G-Shock GA-700CM-2A

10%

Casio G-Shock GA-700CM-2A
3,637,800₫4,042,000₫
Casio G-Shock GMW-B5000GD-1
18,918,000₫18,918,000₫
Casio G-Shock GMW-B5000GD-9
18,918,000₫18,918,000₫
Casio G-Shock GW-B5600BC-1
6,181,000₫6,181,000₫
Casio G-Shock GW-B5600BC-1B
6,181,000₫6,181,000₫
Casio G-Shock GW-B5600-2
4,113,000₫4,113,000₫
Casio G-Shock G-7900SLG-1A
4,042,000₫4,042,000₫

G-Shock Bán chạy

Casio G-Shock DW-5600BB-1

10%

Casio G-Shock DW-5600BB-1
2,870,000₫3,196,000₫
Casio G-Shock GA-110GB-1A

10%

Casio G-Shock GA-110GB-1A
4,350,000₫4,841,000₫
Casio G-Shock GA-110-1B

10%

Casio G-Shock GA-110-1B
3.125.700 đ3.473.000 đ
Casio G-Shock GA-110-1A

10%

Casio G-Shock GA-110-1A
3.189.000 đ3.549.000 đ
Casio G-Shock GA-100-1A1

10%

Casio G-Shock GA-100-1A1
2,720,000₫3,032,000₫
Casio G-Shock GA-100-1A2

10%

Casio G-Shock GA-100-1A2
2,720,000₫3,032,000₫
Casio G-Shock GA-100-1A4

10%

Casio G-Shock GA-100-1A4
2.670.300 đ2.967.000 đ
Casio G-Shock GA-120-1A

10%

Casio G-Shock GA-120-1A
3,190,000₫3,549,000₫
Casio G-Shock GA-120A-7A

10%

Casio G-Shock GA-120A-7A
3.125.700 đ3.473.000 đ
Casio G-Shock DW-5600BBN-1

10%

Casio G-Shock DW-5600BBN-1
2,720,000₫3,032,000₫
Casio G-Shock GA-700-1B

10%

Casio G-Shock GA-700-1B
2.815.200 đ3.128.000 đ
Casio G-Shock GA-700-1A

10%

Casio G-Shock GA-700-1A
2.815.200 đ3.128.000 đ
Casio G-Shock GA-710GB-1A

10%

Casio G-Shock GA-710GB-1A
4.202.100 đ4.669.000 đ

G-Shock Giá rẻ

Casio G-Shock G-2900F-2V

10%

Casio G-Shock G-2900F-2V
1.304.100 đ1.449.000 đ
Casio G-Shock G-6900-1

10%

Casio G-Shock G-6900-1
2.898.000 đ3.220.000 đ
Casio G-Shock DW-6900MS-1

10%

Casio G-Shock DW-6900MS-1
2.214.900 đ2.461.000 đ
Casio G-Shock DW-9052-1

10%

Casio G-Shock DW-9052-1
1.449.000 đ1.610.000 đ
Casio G-Shock DW-9052-2

10%

Casio G-Shock DW-9052-2
1.449.000 đ1.610.000 đ
Casio G-Shock G-2900F-1V

10%

Casio G-Shock G-2900F-1V
1.449.000 đ1.610.000 đ
Casio G-Shock AW-590-1A

10%

Casio G-Shock AW-590-1A
2,260,000₫2,515,000₫
Casio G-Shock AW-591-2A

10%

Casio G-Shock AW-591-2A
2,260,000₫2,515,000₫
Casio G-Shock AW-591-4A

10%

Casio G-Shock AW-591-4A
1.966.500 đ2.185.000 đ
Casio G-Shock G-5600E-1

10%

Casio G-Shock G-5600E-1
2.898.000 đ3.220.000 đ
Casio G-Shock DW-5600E-1V

10%

Casio G-Shock DW-5600E-1V
1,710,000₫1,904,000₫
Casio G-Shock DW-6900-1V

10%

Casio G-Shock DW-6900-1V
1.904.400 đ2.116.000 đ

G-Shock Bluetooth

Casio G-Shock GBA-800-4A

10%

Casio G-Shock GBA-800-4A
3,610,000₫4,019,000₫
Casio G-Shock GBA-800-7A

10%

Casio G-Shock GBA-800-7A
3,610,000₫4,019,000₫
Casio G-Shock GBA-800-3A

10%

Casio G-Shock GBA-800-3A
3,610,000₫4,019,000₫
Casio G-Shock GBA-800-9A

10%

Casio G-Shock GBA-800-9A
3,610,000₫4,019,000₫
Casio G-Shock GBA-800-8A

10%

Casio G-Shock GBA-800-8A
3,617,100₫4,019,000₫
Casio G-Shock GBA-800-2A2

10%

Casio G-Shock GBA-800-2A2
3,617,100₫4,019,000₫
Casio G-Shock GBA-800-2A

10%

Casio G-Shock GBA-800-2A
3,617,100₫4,019,000₫
Casio G-Shock GBA-800-1A

10%

Casio G-Shock GBA-800-1A
3,617,100₫4.019.000 đ

G-Shock Nam

Casio G-Shock GA-100GBX-1A4

10%

Casio G-Shock GA-100GBX-1A4
3,199,000₫3,572,000₫
Casio G-Shock GA-100GBX-1A9

10%

Casio G-Shock GA-100GBX-1A9
3,199,000₫3,572,000₫
Casio G-Shock GA-110CR-7A

10%

Casio G-Shock GA-110CR-7A
3,759,000₫4,183,000₫
Casio G-Shock GA-710B-1A4

10%

Casio G-Shock GA-710B-1A4
3,700,000₫4,113,000₫
Casio G-Shock GA-710B-1A9

10%

Casio G-Shock GA-710B-1A9
3,700,000₫4,113,000₫
Casio G-Shock GA-710B-1A2

10%

Casio G-Shock GA-710B-1A2
3,700,000₫4,113,000₫
Casio G-Shock GA-700CM-8A

10%

Casio G-Shock GA-700CM-8A
3,637,800₫4,042,000₫
Casio G-Shock GA-700CM-3A

10%

Casio G-Shock GA-700CM-3A
3,637,800₫4,042,000₫
Casio G-Shock GA-700CM-2A

10%

Casio G-Shock GA-700CM-2A
3,637,800₫4,042,000₫
Casio G-Shock GAS-100B-1A2

10%

Casio G-Shock GAS-100B-1A2
4,293,900₫4,771,000₫
Casio G-Shock GBA-800-2A2

10%

Casio G-Shock GBA-800-2A2
3,617,100₫4,019,000₫
Casio G-Shock GBA-800-2A

10%

Casio G-Shock GBA-800-2A
3,617,100₫4,019,000₫
Casio G-Shock GMW-B5000GD-1
18,918,000₫18,918,000₫
Casio G-Shock GMW-B5000GD-9
18,918,000₫18,918,000₫
Casio G-Shock GW-B5600BC-1
6,181,000₫6,181,000₫
Casio G-Shock GW-B5600BC-1B
6,181,000₫6,181,000₫
Casio G-Shock GW-B5600-2
4,113,000₫4,113,000₫
Casio G-Shock G-7900SLG-1A
4,042,000₫4,042,000₫
Casio G-Shock GST-B100-1A

10%

Casio G-Shock GST-B100-1A
9,990,000₫11,116,000₫
Casio G-Shock DW-5600BB-1

10%

Casio G-Shock DW-5600BB-1
2,870,000₫3,196,000₫
Casio G-Shock GBA-800-1A

10%

Casio G-Shock GBA-800-1A
3,617,100₫4.019.000 đ
Casio G-Shock GG-1000-1A3

10%

Casio G-Shock GG-1000-1A3
7.990.200 đ8.878.000 đ
Casio G-Shock GG-1000-1A5

10%

Casio G-Shock GG-1000-1A5
7.990.200 đ8.878.000 đ
Casio G-Shock GG-1000-1A

10%

Casio G-Shock GG-1000-1A
7.990.200 đ8.878.000 đ

G-Shock Nữ

Casio Baby-G BA-110CR-7A

11%

Casio Baby-G BA-110CR-7A
3,699,000₫4,136,000₫
Casio G-MS MSG-S200G-7A

10%

Casio G-MS MSG-S200G-7A
3,799,000₫4,230,000₫
Casio Baby-G BA-110BC-1A

10%

Casio Baby-G BA-110BC-1A
3.643.200 đ4.048.000 đ
Casio Baby-G BA-110-1A

10%

Casio Baby-G BA-110-1A
3.125.700 đ3.473.000 đ
Casio Baby-G BA-111-1A

10%

Casio Baby-G BA-111-1A
3.125.700 đ3.473.000 đ
Casio Baby-G BA-110VLA-4A

10%

Casio Baby-G BA-110VLA-4A
3.995.100 đ4.439.000 đ
Casio Baby-G BGD-501-7B

10%

Casio Baby-G BGD-501-7B
2.442.600 đ2.714.000 đ
Casio Baby-G BGA-133-7B

10%

Casio Baby-G BGA-133-7B
2.525.400 đ2.806.000 đ
Casio Baby-G BA-120LP-7A1

10%

Casio Baby-G BA-120LP-7A1
3.643.200 đ4.048.000 đ
Casio Baby-G BA-111-4A2

10%

Casio Baby-G BA-111-4A2
3.125.700 đ3.473.000 đ
Casio Baby-G BA-110GA-7A2

10%

Casio Baby-G BA-110GA-7A2
3.643.200 đ4.048.000 đ
Casio Baby-G BA-110TR-7A

10%

Casio Baby-G BA-110TR-7A
3.726.000 đ4.140.000 đ
Casio Baby-G BA-110-7A1

10%

Casio Baby-G BA-110-7A1
3.125.700 đ3.473.000 đ
Casio Baby-G BA-110-7A3

10%

Casio Baby-G BA-110-7A3
3.125.700 đ3.473.000 đ
Casio Baby-G BA-112-7A

10%

Casio Baby-G BA-112-7A
3.125.700 đ3.473.000 đ
Casio Baby-G BGA-180-7B1

10%

Casio Baby-G BGA-180-7B1
3.643.200 đ4.048.000 đ
Casio Baby-G BA-110SN-1A

10%

Casio Baby-G BA-110SN-1A
3.622.500 đ4.025.000 đ
Casio Baby-G BA-110SN-3A

10%

Casio Baby-G BA-110SN-3A
3.622.500 đ4.025.000 đ
Casio Baby-G BGA-131-7B3

10%

Casio Baby-G BGA-131-7B3
2.421.900 đ2.691.000 đ
Casio Baby-G BA-110LP-4A

10%

Casio Baby-G BA-110LP-4A
4.388.400 đ4.876.000 đ
Casio Baby-G BA-111-3A

10%

Casio Baby-G BA-111-3A
3.125.700 đ3.473.000 đ
Casio Baby-G BGA-131-4B3

10%

Casio Baby-G BGA-131-4B3
2.421.900 đ2.691.000 đ
Casio Baby-G BGA-131-6B

10%

Casio Baby-G BGA-131-6B
2.525.400 đ2.806.000 đ
Casio Baby-G BA-110SN-7A

10%

Casio Baby-G BA-110SN-7A
3.622.500 đ4.025.000 đ

G-Shock Đôi

Casio G-Shock Baby-G 110VLA-4A

10%

Casio G-Shock Baby-G 110VLA-4A
7.875.000 đ8.750.000 đ
Casio G-Shock Baby-G 110TX

10%

Casio G-Shock Baby-G 110TX
8.595.000 đ9.550.000 đ
Casio G-Shock Baby-G 110TX-1A

10%

Casio G-Shock Baby-G 110TX-1A
8.595.000 đ9.550.000 đ
Casio G-Shock Baby-G 110TX-7A

10%

Casio G-Shock Baby-G 110TX-7A
8.595.000 đ9.550.000 đ

Phụ kiện G-Shock

Dây G-Shock G-7900A-7

10%

Dây G-Shock G-7900A-7
665.100 đ739.000 đ
Dây G-Shock G-7900A-4

10%

Dây G-Shock G-7900A-4
696.600 đ774.000 đ
Dây G-Shock GA-100-1A1

10%

Dây G-Shock GA-100-1A1
414.000 đ460.000 đ
Dây G-Shock DW-5600E-1

10%

Dây G-Shock DW-5600E-1
221.400 đ246.000 đ
Dây Vỏ AW-591MS-1A

10%

Dây Vỏ AW-591MS-1A
1.138.500 đ1.265.000 đ
Vỏ G-Shock GA-110-1A
950.400 đ1.056.000 đ
Dây G-Shock GA-100CM-5A

10%

Dây G-Shock GA-100CM-5A
823.500 đ915.000 đ
Dây G-Shock DW-9052-2

10%

Dây G-Shock DW-9052-2
348.300 đ387.000 đ
Dây G-Shock DW-6900NB-7

10%

Dây G-Shock DW-6900NB-7
882.900 đ981.000 đ
Vỏ G-Shock GA-120-1A

10%

Vỏ G-Shock GA-120-1A
855.000 đ950.000 đ
Vỏ G-Shock AW-591MS-1A

10%

Vỏ G-Shock AW-591MS-1A
729.000 đ810.000 đ
Dây G-Shock GA-120A-7A

10%

Dây G-Shock GA-120A-7A
633.600 đ704.000 đ
Vỏ G-Shock GA-100A-7A

10%

Vỏ G-Shock GA-100A-7A
760.500 đ845.000 đ
Vỏ G-Shock GA-120A-7A

10%

Vỏ G-Shock GA-120A-7A
792.000 đ880.000 đ
Dây Vỏ GA-120A-7A

10%

Dây Vỏ GA-120A-7A
1.425.600 đ1.584.000 đ
Dây G-Shock GA-110GB-1A

10%

Dây G-Shock GA-110GB-1A
819.000 đ910.000 đ
Dây G-Shock GA-100B-4A

10%

Dây G-Shock GA-100B-4A
633.600 đ704.000 đ
024.6686.9898

Video clips

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ BELLO

Bạn Lê Văn Tuyền

Toẹt vời ạ. Trước tiên cảm ơn shop đã đưa những sản phẩm chính hãng đến tay người dùng. Và chế độ bảo hành rất chi là đảm bảo và cẩn thận cho khách hàng. Người ở xa shop vẫn tư vấn và nhiệt tình và khoái nhất là giao hàng sớm hihi. Nói nhiều lắm nhưng lười viết

Bạn Phúc Thịnh

Chất lượng sản phẩm quá tuyệt vời, ưu đãi thì quá nhiều và nhất là chăm sóc khách hàng cực tốt trong việc- đặt hàng, tư vấn và vận chuyển hàng. Nói chung là tuyệt. Bello là lựa chọn hàng đầu cho tín đồ đam mê G-shock <3

Bạn Nguyen Tung

G shock bên shop đẹp chất lượng đúng như ý mình mong đợi hàng chính hãng nhưng giảm giá 10% được tặng thêm vòng tay thẻ bao hành quốc tế mình rất thích 5 SAO

Bạn HT Minh

Hàng shop chất lượng, đẹp nè, mình mua hàng xa shop chuyển hàng về nhanh, chưa kể shop tặng vòng tay bao đẹp vs hợp vs đồng hồ nè �

Bạn Van Anh Nguyen

Hàng quá đẹp và chất lượng quá ưng quá thích rụng tim vì shop ❤️❤️ Shop tư vấn quá thích ,gần gũi quen thuộc và dễ thương nữa .Nào còn chần chờ gì nữa mà không mua ❤️❤️😍😍
HÀNG CHÍNH HÃNG, PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM
BẢO HÀNH QUỐC TẾ 1 NĂM CHO THÂN MÁY VÀ 18 THÁNG CHO PIN.

Bello Lê Thái Tổ – Đối tác chính thức của đồng hồ Casio G-Shock và Baby-G tại Việt Nam: với địa chỉ duy nhất tại Bello Lê Thái Tổ, số 46 Lê Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chúng tôi thay pin miễn phí trọn đời cho tất cả đồng hồ Casio G-Shock và Baby-G bán ra tại Bello – Miễn phí vận chuyển COD toàn quốc – Giảm 10% khi đặt mua Online – 15% với thẻ VIP Bello – Hàng có tem vàng chống giả – Phiếu bảo hành toàn quốc 1 năm cho thân máy.

Website: www.bello.vn | www.gshockvietnam.com
Hotline: 024 6686 9898 – 024 6658 6777